Anys 1901 – 1925 ANY 1901 Gener dia 1: Celebració del nou segle. Es celebra l’entrada del nou segle amb una misa a la parròquia a la que assisteixen 88 homes i 212 dones. Presidiren l’acte les primeres autoritats municipals. Per Real decret del ex-ministre de Governació, Sr. Dato es canvia l’hora oficial, comptanse des de la una fins a les vint-i-quatre i adoptant-se les del meridià de Greenwich, que retrasa respecte de la de Barcelona vuit minuts, quaranta segons i algunes dècimes. Durant aquest mes es construeix la paret en forma de resclosa a la riera, prop del pont de Ferro, a càrrec de l’ajuntament. Gener dia 31: Segons el padró municipal el número d’habitants del poble es a 31 de decebre passat de 2081 habitants. Març dia 1: Cens de població. El cens de població practicat a primer de gener de 1901 ha donat a Sant Pere de Ribes el següent resultat: població de dret, 2.106 habitants i de fet 2.081 habitants. En quant a la de dret es exacta, mes a la de fet, en rigor n’hi falten 50 o 60. Abril dia 4: Disidencies amb el rector. Dijous Sant. Per causa de les dissidències entre el senyor rector i el poble les funcions s’han vist molt poc concorregudes. Les autoritats no hi han assistit; a la comunió general hi ha anat set persones;a la processó 34 hòmens i 27 dones amb atxa. Havent dimitit quasi tots els administradors d’altars, no s’ha pogut portar lo Sant Crist gros a la processó, devent-se substituir per lo de la sagristia. Són vivíssims los desitjos de la població de qué quan ans cessi aquest estat de coses tant lamentable, creint-se indispensable que es retiri d’aquesta parròquia el senyor rector, ja que segons unànime parer dels que l’han tractat no podrà mai congenitar amb sos feligresos, com no va tampoc poder congeniar amb los d’altres dues parroquies de què havia sigut rector.Déu hi posi remei¡¡¡ Abril dia 6: Pou del Redós de Sant Josep i Sant Pere. Avui al mitgdia s’ha trobat aigua en lo pou del “Redós de Sant Josep i Sant Pere” a una profunditat de trenta-quatre metres. Abril dia 11: Eixamplament de la carretera. L’Ajuntament ha convingut amb D. Anton Almirall, de Sitges, l’enderrocament, mitjançant indemnització, d’un cup i forn adossats a la casa cremada que aquest poseiex en lo carrer del Pont, i que fugint de la l’inea deixaven molt estretlo pas de la carretera. Avui mateix ha començat l’enderroc. Abril dia 16: Canvi de rector. En virtut de l’expedient governatiu seguit al senyor rector, D. Pere Fernández, avui ha estat rellevat en el seu càrrec. El relleu la portat a terme el Vicari Capitular Dr. Ricart Cortès hi havent annomenat nou rector a D. Anton Rota Pbre. El rector sortin, es negà a l’entrega de les claus de l’església i de l’arxiu, per lo que fou necesari enviar a buscar el jutge municipal, obligant-lo aixís a fer la citada entrega. Maig dia1: Visita de Francisco Silvela. Avui, invitat pel diputat a corts D. Joan Ferrer-Vidal, ha dinat a la Torre del Veguer D. Francisco Silvela, expresident del Consell de Ministres d’Espanya i cap del partit conservador, que es trobava a Vilanova per arreglar la testamentària de D. Victor Balaguer com un dels seus hereus de confiança del fundador de la Biblioteca-Museu. Maig dia 6: Confirmació del canvi de rector. Avui lo senyor rector ha desocupat la casa rectoral, fent-se després entrega al senyor regent Dr. Rota. Maig dia 12: Obrers de la parròquia. Amb les formalitats de costum han estat elegits obrers de la parroquia los tres que ultimament havien ocupat aquest càrrec Juliol dia 1: Primera pedra del Redós. Ahir i amb motiu de la Festa Major, totes les places del poble, i en especial la plaça Major es van adornada i il·luminar a la veneciana ja es col.locaba la primera pedra del “Redós de Sant Josep i Sant Pere”, La cerimònia fou presidida per diferents autoritats governamentals i eclesiàstiques, junt amb els alcaldes de les poblacions veïnes. Els carres foren mol concorreguts amb molta quantitat de carruatges que feren servir per desplaçar-se a la població. Setembre dia 18: Visita del capità general. Les autoritats civils, eclesiàstiques i judicials vàren anar ahir a oferir els seus respectes al Excm. Sr. Capità General de Barcelona D. Enric Bargés i Pombo a la masia de Solers, on està passant alguns diesen companyia del propietari D. Casimir Girona, mostrant-se els dos molt obsequiosos. Avui ha tornat la vista a la rectoria i a la casa consistorial, visitant després les obres del “Redós” Octubre dia 1: Passa la riera. A dos quarts de sis del matí han baixat tan grosses les rieres de Begues i de Vilafranca, especialment la promera,enderrocant les parets de l’escorxador municipal i causant molts desperfectes. No se n’havia vist cap de tan grossa des de la de Santa Tecla en que l’aigua arribà a uns sis pams més d’alçada que aquesta. Lo pont venia just per engolir l’aigua que passava, la qual portsava infinitat d’estelles, bigues, carbasses, etc. Desembre dia 28: Plé de l’Ajuntament. Avui, 28 de desembre, s’ha reunit en sessió plenària l’Ajuntament d’aquesta població. En la sessió solament s’han tractat dos temes. El primer ha estat la tradicional felicitació de les festes de Nadal. El segon punt, i que ha estat aprovat per unanimitat, és la construcció d’unes pistes de esqui en el puig de Montgrós. El projecte ha estat realitzat pel bufet d’Arquitectes “Tentetieso” de Barcelona. Una de les principals característiques, és la supressió dels telearrastres, que seran suplerts per tres forats verticals, amb ascensors capaços de transportar 300 persones per hora. Una de les avantatges, és la situació de les pistes. Es construiràn en sentit descendent i amb direcció al sud-est. La neu que s’ha acumuli en el costat nord, servirà de reserva i serà transportada amb carros a les pistes, quan la d’aquella zona escassegi. El projecte que tindrà un cost de 1.339 pessetes amb 45 cèntims serà sufragat pel poble a força de contribucions especials. S’espera la inauguració per a principis de desembre del proper any. Tota la comarca ha acollit molt gratament el projecte. per tot això ens congratulem i desitgem el millor per a aquest projecte. Redacció. Desembre dia 31: Moviment parroquial. Durant l’any hi ha hagut: 40 naixaments, 19 defuncions, i 14 matrimonis. Collites de 1900 i 1901. Lo vi de la collita de 1900 s’ha pagat durant l’any a una peseta el grau per carga, los vins de menys de dotze graus, que eren la major part, i a unes 15 pessetes los de major graduació i fins de paladar. Los blancs i verges dos o tres pessetes més cars. Los vins de la collita actual a 14 o 15 pessetes, amb molt escassa demanda. ANY 1902 Gener 1: Resultat moviment parroquial de l’any 1901. Gener dia 1: Constitució de l’Ajuntament. S’ha constituit el nou Ajuntament del que formen part els seguents membres: Pere Miret Cerdà, Joan Cuadras Puig, Magí Butí Giralt, Miquel Lloses Bertran, Miquel Duran Capellades, Rosendo Vivó Montaner, Joan Grau Artigas, Pau Puig Ferret, Pere Francolí Rafols i Pere Font Planas. Gener dia 25: Festa Major. La festa Major s’ha celebrat amb molta lluïment quant a l’ofici, però a la tarda s’ha mogut un vent molt fort que ha impedit les ballades a la plaça. Al vespre s’ha calat un petit castell de foc, contemplat per escassa concurrència, a causa del fred i vent. Aquest a trencat el pal de la bandera de l’Ajuntament. Gener dia 31: Neu. Aquest matí ha aparegut la terra coberta de neu en alguns indrets i ha seguit nevant tot el dia. Gener dia 31: Segons el padró municipal el número d’habitants del poble es a 31 de decebre passat de 2034 habitants. Febrer 1: Avui ha fet un sol esplèndid que contrasta amb la blancor de la neu, extensa per als carrers, vinyes i muntanyes. Febrer 2: Continuen els carrers, coberts per una extensa capa de neu. Avui es publiquen les “bulas“. Poca concurrència a les misses, a causa de la neu. Febrer dia 4: Torna a nevar. Ha sigut de les més importants que s’han experimentat en aquesta comarca, ja que se’n posà uns quinze centímetres de gruix per tot arreu. No causà mes mal que trencar algunes branques d’arbres, ja que abonançà els temps al acabar de nevar. Febrer dia 17: En la platja de l’Aiguadolç de Sitges la mar ha tret un enorme peix que es creu sigui una balena novella, morta de dos o tres dies. Mesura 15 metres de llarg per 3 d’ample. Febrer 18: Avui, igual que ahir no han arribat diaris de Barcelona. Ha estat declarat el “estado de sitio“. Hi ha hagut trets, morts i molt bullici. Febrer 24: Ha tornat a publicar-se els diaris a Barcelona. Ha estat restablerta la normalitat en virtut de l’estat de guerra. Durant aquests dies hi ha hagut alguns morts i ferits tant de les tropes com dels vaguistes. Febrer dia 24: Vaga a Barcelona. Les autoritats i caporals del Sometent d’aquest poble, han pres precaucions davant la por produïda arran dels aldarulls de la vaga general que des de el dia 17 te lloc a Barcelona. Març dia 27: Dijous sant. S’han celebrat amb un temps esplèndid les funcions pròpies del dia, del modo que, a excepció de l’any passat, s’acostuma en aquesta parròquia. A la processó hi han anat 70 homes i 80 dones amb atxa o brandó. Abril dia 21: Obres al Redós. A les 11 del matí s’ha posat la creu al cim de la fatxada principal del “Redós de Sant Josep i Sant Pere” Abril dia 25: Mossen Cinto Verdaguer visita Sant Pere de Ribes Juny dia 27: Primavera fresca. Hem tingut una primavera molt fresca i plujosa, de manera que fins avui no ha fet un dia de calor, havent-hi moltes plantes de mallol que fins ara no comencen a desarrollar-se per causa del temps fred. Preus del vi. A causa dels freds i pedregades que en moltes comarques han perjudicat les vinyes, los preus del vi han experimentat un alça de 2,50 pessetes, pagant-se els negres classe corrent a 15 pessetes la carga i els rosats a 20 pessetes. Agost dia 6: Visita al capità general. Les autoritats eclesiàstica, civil i judicial i el cabo de de Somatent de districte d’aquest poble, han visitat al capità general D. Enric Bargés i Pombo a ka masia de Solers on se proposa passar-hi una temporada. Preus del vi. Les vinyes del Penedès i altres comarques ha sofert molt a conseqüencia de les enfermetats criptogàmiques, preveient-se que la collita de vi serà en general molt curta. Aixó a determinat nova alça en els vins que es pagen a 20 i 22 pessetes los negres i a 25 i 30 los blancs. Agost dia 30: Compra del solar de l’església nova: El Senyor Francisco Marcer i Oliver, compra uns terrenys de l’ensanche d’aquesta població pel preu de cinc mil dues-centes cinquant pessetes a D. J. Cabot de Barcelona, per a edificari l’església parroquial que l’esmmentat senyor Marcer es proposa costejar. Desembre dia 28: Pistes d’esquí. Ha passat un any des de l’aprovació del projecte per a la construcció de les pistes d’esquí al Puig de Montgrós i encare no s’han començat les obres quan el projecte ja tenia de estar inaugurat. La població ja comença ha pensar malament i es veu a venir que sigui com el projecte de la peatonalitzaciò del carrer nou. Esperem que l’època boiant per la que estem passant solucioni el problema. Redacció. Desembre dia 31: Moviment parroquial. Durant l’any hi ha hagut: 54 naixements, 23 defuncions i 20 casaments. Preus dels vins. Los vins negres i novells se paguen a 25 pessetes carga. ANY 1903 Juny dia 4: Planificació de l’església nova. El Sr. Marcer presenta el replanteig de l’església nova que ell mateig va a costejar.Algunes persones d’aquesta població li fan avinent que el millor punt per a emplaçar-la seria l’extrem sud de la plaça, de fatxada a la mateixa, però el Sr. Marcer creu impropi aquell emplaçament, entre altres raons perquè tindria que orientarse l’edifici de cara al nord, cosa que considera un gran defecte. Camí veïnal a Olivella. L’Ajuntament accepta la cessió dels terrenos que comprèn lo traçat del projectat camí veïnal de Sant Pere de Ribes a Olivella, enclavats en lo present terme municipal, feta per sos poseïdors, en escriptura autoritzada pel notari de Sitges D. Felip Font i Falp. Juliol dia 5: Col.locació de la primera pedra de l’església nova. A les set de la tarda lo senyor regent de la parròquia ha beneït la primera pedra de la nova església parroquial a la que hi han asistit les autoritat municipals, i representacions locals. S’alçà acta, que firmàren les persones que ostentàven alguna representació, la qual junt amb periódics del dia i una moneda de plata de 5 pessetes de 1898 i altre de peseta d’aquest any, s’intruduí en un tubo de vidre, que degudament lacrat, se ficà a la vegada dintre d’un forat practicat en la primera pedra. Juliol 6: Comencen els treballs de la nova Església. Comencen los treballs a la nova església, que tindrà de llum 45 metres de llargada per 25,50 d’amplada. Agost dia 2: Preu del vi. Hi ha poques existències de vins, pagant-se les classes corrents, que aquest any són de 12 a 12,5 graus, negres i verges, a 30 pessetes la carga. Aquesta última alça fou determinada per haver mort les vinyes en alguns punts freds d’Espanya i França, les glaçades que esdevingueren a últims d’abril. Setembre dia 2: Visita al tinent general Bargés. Les autoritats de totes clases d’aquest poble, ha visitat al president de la Junta Consultiva de Guerra, tinent general D. Enric Bargés, a la masia de Solers, on estiueja juntament amb l’exministre de la Guerra Sr, Linares Pombo. Octubre dia 22: Compra de la casa del costat de l’Ajuntament. L’ajuntament adquireix la casa del costat de la casa consisterial a l’esquerra sortin, per dues mil pessetes. Desembre dia 31: Moviment parroquial de 1903. En aquest any hi ha hagut: 47 naixements, 27 defuncions i 17 matrimonis. Desembre dia 31: Collita de 1903. La collita de vi d’aquest any ha sigut de les més curtes que ha tingut aquesta població, a causa de qué les vinyes de peu del país son quasi totes mortes per la fil.loxera, i la major part dels terrenos se troben en preparació per a ser replantats amb ceps americans, havent sofert les ja replantades los efectes d’una gran sequedat. Los preus del vi son de 28 a 30 pessetes carga, segons grau alcohòlic. Nou Ajuntament. Demà ha de cessar en el càrrec d’alcalde d’aquest poble D. Pere Miret Cerdà qui ha desepenyat el càrrec durant quatre anys i mig. Les últimes eleccions municipals se feren amb molta armonía i per designació espontània dels concejals que han de constituir demà el nou Ajuntament, i de quasi tota la població, serà elegit alcalde D. Joan Milà i Giralt. ANY 1904 Gener dia 25: Festa Major. A causa de la pluja no s’han pogut fer les ballades a la plaça de Sant Pau. Juny dia 30: Pedregada. A dos quarts de nou del matí cau una pedregada en aquest terme, la part O del de Sitges, E de Vilanova, i part d’Olivella. Lo més fort comprèn de la Serra a la Masia d’en Pers cap a mar, agafant Vilanoveta, el Clot i el Carç, en qual faixa es creu que hi ha 3/4 per lo menos de collita perduda. Altre ram bastan fort passà pels vinyals, Mas d’en Mestre, Plana de can Milà i Mas Giralt. La pedra, molt granada, ha caigut barreijada amb un fort xàfec d’aigua. Setembre dia 6: Verema. Comença la verema amb una gran sequedat. En los punts en què passà el fort de la pedregada la collita es quasi nul.la, doncs los raïms s’han mort, no sols per la pedra, si que també per la bullidura de la terra, observant-se que en les bassalades i vinyes enclotades, ha sigut més grossa la mortalitat; de manera que allí on no passà el fort de la pedregada se considera que feu mes mal l’aigua que la pedra. Novembre dia 25: Sequera. Hi ha una sequedat extraordinaria, de manera que no es pot sembrar ni arrabassar vinyes. Desembre dia 31: Preus del vi. Continua la sequedat, no havent posat una regular saó des de gener. Los sembrats a penes han pogut néixer. Los preus dels vins han sofert un gran retrocés, aixó es, de 30 pessetes la carga que es pagaven a l’agost, estan ara els novells a 16 pessetes. La poca collita, baix preu del vi i caréncia de jornals per falta de saó a la terra han estès la misèria en aquest poble, combatuda, no obstant, amb molta zel i bastant èxit per les assocoacions de beneficència. Moviment parroquial de 1904. Durant aquest any hi ha hagut es esta parroquia 40 naixaments, 29 defuncions i 14 matrimonis. ANY 1905 Gener dia 3: Glaçada. Aquesta nit el termòmetre a baixat a sis graus sota zero, estant la terra i el temps molt secs. El fred ha mort quasi tota la rapa dels garrofers i en els punts més freds els arbres i els sembrats. Gener dia 22: Finalment, pluja. Cau una abundosa pluja que posa una regular saó a la terra, com no hi havia estat feia un any just . Gener dia 25: Festa Major. Després de l’ofici celebrat a l’Ermita de Sant Pau, s’hi cantà un Te Deum amb assistencia de les Autoritats, en acció de gracies per la pluja. Gener dia 26: Arriba l’aigua corrent. A les onze del matí, les autoritats i públic en general es concentraren a la plaça de la Purísima, a on si havia instal.lat una font i sortidors amb diferents jocs d’aigua. Hi van haver parlaments per part de diferents autoritats fins que finalment a les onze i mitja el senyor alcalde D. Juan Milà i Giralt, obris l’aixeta per on sortir l’aigua fins a una alçada de uns quinze metres. Mentre l’orquestre animava amb les seves notes, es va fer ballar l’ou en un dels sortidors. Juny dia 19: Benedicció del Redós. L’Emm. Cardenal Casañas, bisbe de Barcelona, ha beneït solemnament en la tarda d’avui l’edifici del “Redós de Sant Josep i Sant Pere”. Juny dia 29: Pluja de fang. Aquest matí ha caigut una ruixada d’aigua, a lo que sembla, bruta, ja que ha deixat esquitxonats de fang los pampols i fulles d’arbres. Opinen alguns que el vent que ha fet a la nit havia fet cobrir d’una capa de pols les plantes, que la gotellada convertí en taques de fang, peró el fet de ser notat aquest fenomen fins en els garrofers i esbarzers del mig de les muntanyes, on es poc accesible la pols, ha fet que siga més general la primera opinió. Agost dia 30: Eclipsi de sol. A la una i dinou minuts ha tingut lloc un eclipsi total de sol a Espanya, arribant fins a Tortosa, com a punt més pròxim a quí, la faixa de totalitat. A la dita ciutat hi anaven moltes persones a presenciar-lo aprofitant la rebaixa de preus en los trens, però un núvol los hi privà de veure el fenomen. A Barcelona i tota la provincia pogué contemplar-se amb un cel serè com es tapava el sol un 98 per cent, descobrint-se molt bé el planeta Venus i essent molt d’admirar la forma especial de l’ombre dels arbres que afectava un fondo foradat per mitges llunes. La temperatura al sol era de 32,5 graus a les dotze i de 23 graus a la una i mitja. Setembre dia 3: Preus del vi. Los vins se paguen a una pesseta el grau carga, rebaixant emperò una pesseta de l’import d’aquesta. Octubre dia 23: Camí veïnal d’Olivella. Comença l’explanació del camí veïnal de Sant Pere de Ribes a Olivella, qual rectificació i millora serà costejada en 4/5 parts per la Diputació Provincial i en el quint restant per los dos pobles interessats, excepte les obres de fàbrica pagadores en sa totalitat per la Diputació, i els terrenos ocupats cedits pels seus propietaris. Lo Banc de Vilanova se quedà amb l’empresa d’aquest camí pel tipo de subasta, que fou de 156.059,19 pessetes. Novembre dia 12: Eleccions. Lo districte primer ha elegit per a concejals a D. Josep Giralt i Segura , D, Josep Santaca Socias i D. Josep Roig i MOntaner, i el districte segon a D. Josep Cuadras i Cuadras i D. Pere Miret i Mata. Novembre dia 14: Ventada. Tot ahir i aquesta nit ha fet una ventada de mestral molt forta, com no se’n recorda d’altre, fent caure molts arbres, xemeneies, teules i parets, havent causat en alguns punts desgràcies personals. Desembre dia 31: Moviment parroquial de 1905. Durant lo present any ha hagut en aquesta parròquia 27 naixaments, 31 defuncions i 16 matrimonis. Poc s’havia vist que fos més alt lo nombre de morts que de nats. Desembre dia 31: Collita de 1905. Les collites de blat i de vi han sigut molt curtes aquest any a causa de la persistent sequedat, que durà fins a mig octubre en què començaren les pluges, havent-se fet aquest any la sembra en inmillorables condicions. Lo preu del vi continua a unes 11 pessetes la carga, amb demanda quasi nul.la. En canvi la palla es pagà a 5 pessetes lo quintar de 41,60 KG. Any 1906 Gener dia 24: Inauguració de l’enllumenat amb gas acetilè. A les 5 de la tarda va tenir lloc la solemne inauguració de la fàbrica de gas acetilè per l’enllumenat public que l’empresa Grau i Serraïma va construir al camí de les Animes. Varen fer diferents parlaments els senyors Casanova, diputat provincial, l’ex alcalde Joan Milà i el primer tinent d’alcalde i alcalde accidental Josep Roig, que declararen inaugurat l’enllumenat i es procedir a l’encesa dels fanals. Març dia 25: Glaçada. Havent caigut una pluja molt freda en els dies 21 i 22, que fou neu en les muntanyes de Canyelles, Begues i altres punts, aquesta nit, estant el cel serè, ha fet una glaçada que ha mort alguns brots de les vinyes, especialment en els paratges enclotats, i hauria fet molt més mal, sobretot en el Penedès, a no estar bastant retrassada la vegetació. Abril 12: Dijous Sant. La banda de música organitzada per el senyor regent de la parròquia, composta de 16 nois de nou a tretza anys, ha concorregut a la processó tocant una marxa fúnebre, havent vist la població amb molt bon agrado sa primera presentació al públic. Abril dia 15: Atzavares. S’ha trobat a les atzavares de can Tineta una furga que pesa 600 grams i té 0,25 m. d’alçada, dient tothom que no n’havien vist cap de semblant. La mes grossa que es tenia referéncia fou trovada l’any 1984 en què, com aquest any, plogué moltíssim a l’hivern i la primavera, peró sols pesava 190 grams. Abril dia 16: Inauguració del col.legi de Sant Pere. Avui ha estat inaugurat el “Col.legi de Sant Pere” dirigit pels germans de les Escoles Cristianes, expulsats de França. La inauguració ha estat molt lluida i fou presidida per el Diputat a Corts Sr. Bertran i Musitu. Juny dia 28: Inauguració de fonts públiques. S’inauguran les fonts públiques del Palou i del carrer de les Rocas. Juny dia 30: Inauguració delRedós de Sant Josep i Sant Pere. Amb assistència del senyor bisbe auxiliar Dr. Cortès, autoritats, corporacions, entitas i una gran massa de persones del poble i forasters s’inaugurà el Redós de Sant Josep i Sant Pere, el dia que complien cinc anys de la col.locació de la primera pedra; havent-se el dematí celebrat amb assistència de les persones i entitats anomenades un solemne ofici funeral a la parroquia en sufragi de les ànimes dels fundadors. La junta del Redós ha confiat lo cuidado dels asilats a quatre germanes de la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes), les quals, si les atencions dels asilats ho permeten, aniran a vetllar a domicili, de franc als pobre, i amb la retribució que assenyali la junta, als que pugan donar-la, sent aquesta per lo Redós, que els dona sis pessetes diàries, vi i carbó per totes quatre. Anys 1901 – 1925 ANY 1901 Gener