Any 1906

Gener dia 24:
Inauguració de l’enllumenat amb gas acetilè. A les 5 de la tarda va tenir lloc la solemne inauguració de la fàbrica de gas acetilè per l’enllumenat public que l’empresa Grau i Serraïma va construir al camí de les Animes. Varen fer diferents parlaments els senyors Casanova, diputat provincial, l’ex alcalde Joan Milà i el primer tinent d’alcalde i alcalde accidental Josep Roig, que declararen inaugurat l’enllumenat i es procedir a l’encesa dels fanals.

Març dia 25:
Glaçada. Havent caigut una pluja molt freda en els dies 21 i 22, que fou neu en les muntanyes de Canyelles, Begues i altres punts, aquesta nit, estant el cel serè, ha fet una glaçada que ha mort alguns brots de les vinyes, especialment en els paratges enclotats, i hauria fet molt més mal, sobretot en el Penedès, a no estar bastant retrassada la vegetació.

Abril 12:
Dijous Sant. La banda de música organitzada per el senyor regent de la parròquia, composta de 16 nois de nou a tretza anys, ha concorregut a la processó tocant una marxa fúnebre, havent vist la població amb molt bon agrado sa primera presentació al públic.

Abril dia 15:
Atzavares. S’ha trobat a les atzavares de can Tineta una furga que pesa 600 grams i té 0,25 m. d’alçada, dient tothom que no n’havien vist cap de semblant. La mes grossa que es tenia referéncia fou trovada l’any 1984 en què, com aquest any, plogué moltíssim a l’hivern i la primavera, peró sols pesava 190 grams.

Abril dia 16:
Inauguració del col.legi de Sant Pere. Avui ha estat inaugurat el “Col.legi de Sant Pere” dirigit pels germans de les Escoles Cristianes, expulsats de França. La inauguració ha estat molt lluida i fou presidida per el Diputat a Corts Sr. Bertran i Musitu.

Juny dia 28:
Inauguració de fonts públiques. S’inauguran les fonts públiques del Palou i del carrer de les Rocas.

Juny dia 30:
Inauguració delRedós de Sant Josep i Sant Pere. Amb assistència del senyor bisbe auxiliar Dr. Cortès, autoritats, corporacions, entitas i una gran massa de persones del poble i forasters s’inaugurà el Redós de Sant Josep i Sant Pere, el dia que complien cinc anys de la col.locació de la primera pedra; havent-se el dematí celebrat amb assistència de les persones i entitats anomenades un solemne ofici funeral a la parroquia en sufragi de les ànimes dels fundadors. La junta del Redós ha confiat lo cuidado dels asilats a quatre germanes de la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes), les quals, si les atencions dels asilats ho permeten, aniran a vetllar a domicili, de franc als pobre, i amb la retribució que assenyali la junta, als que pugan donar-la, sent aquesta per lo Redós, que els dona sis pessetes diàries, vi i carbó per totes quatre.