Any 1904

Gener dia 25:
Festa Major. A causa de la pluja no s’han pogut fer les ballades a la plaça de Sant Pau.

Juny dia 30:
Pedregada. A dos quarts de nou del matí cau una pedregada en aquest terme, la part O del de Sitges, E de Vilanova, i part d’Olivella. Lo més fort comprèn de la Serra a la Masia d’en Pers cap a mar, agafant Vilanoveta, el Clot i el Carç, en qual faixa es creu que hi ha 3/4 per lo menos de collita perduda. Altre ram bastan fort passà pels vinyals, Mas d’en Mestre, Plana de can Milà i Mas Giralt.
La pedra, molt granada, ha caigut barreijada amb un fort xàfec d’aigua.

Setembre dia 6:
Verema. Comença la verema amb una gran sequedat. En los punts en què passà el fort de la pedregada la collita es quasi nul.la, doncs los raïms s’han mort, no sols per la pedra, si que també per la bullidura de la terra, observant-se que en les bassalades i vinyes enclotades, ha sigut més grossa la mortalitat; de manera que allí on no passà el fort de la pedregada se considera que feu mes mal l’aigua que la pedra.

Novembre dia 25:
Sequera. Hi ha una sequedat extraordinaria, de manera que no es pot sembrar ni arrabassar vinyes.

Desembre dia 31:
Preus del vi. Continua la sequedat, no havent posat una regular saó des de gener.
Los sembrats a penes han pogut néixer.
Los preus dels vins han sofert un gran retrocés, aixó es, de 30 pessetes la carga que es pagaven a l’agost, estan ara els novells a 16 pessetes.
La poca collita, baix preu del vi i caréncia de jornals per falta de saó a la terra han estès la misèria en aquest poble, combatuda, no obstant, amb molta zel i bastant èxit per les assocoacions de beneficència.

Moviment parroquial de 1904. Durant aquest any hi ha hagut es esta parroquia 40 naixaments, 29 defuncions i 14 matrimonis.