Dades històriques

Diàries 2015-2017

Diàries 2018

Mensuals 2015-2017

Mensuals 2018

 

MES ACTUAL

MES PASSAT

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GENER  
FEBRER    
MARÇ      √    √          
ABRIL                
MAIG                
JUNY          √      
JULIOL              
AGOST          
SETEMBRE  
OCTUBRE
NOVEMBRE          
DESEMBRE